Zakres terytorialny

Art. 8. ust. 1. "Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5."

Miasto Suwałki, gmina Suwałki

Gminy :

  • Bakałarzewo
  • Filipów
  • Jeleniewo
  • Przerośl
  • Raczki
  • Rutka Tartak
  • Szypliszki
  • Wiżajny

Art. 8. ust. 5. "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego."