Akty prawne

1. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Ustawa z dnia 29.08.1997r. - Dz. U. 2011.231.1376 j.t.) (RTF)

2. Kodeks cywilny (wyciąg) (Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.) (RTF)

3. Kodeks karny (wyciąg) (Ustawa z dnia 6.06.1997r. - Dz. U. 1997.88.553 z póżn. zm.). (RTF)