Licytacje

Dom jednorodzinny ul. Ułanów Grochowskich 6, Suwałki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Marii Ołów i Dariusza Ołów:
nieruchomość zabudowana - dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, powierzchnia zabudowy razem z segmentem garażowym 137 m2, działka nr 32097/6 o pow. 0,0440ha, położonej przy ul. Ułanów Grochowskich 6,  Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00030794/4. 
Suma oszacowania wynosi 477200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47720,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-01-2022r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.  
Termin oglądania nieruchomości: 12-01-2022r. o godz. 09:00.   
Dłużnicy wspólpracują z komornikiem w celu sprzedaży nieruchomości.    
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Marii Ołów i Dariusza Ołów:

nieruchomość zabudowana - dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, powierzchnia zabudowy razem z segmentem garażowym 137 m2, działka nr 32097/6 o pow. 0,0440ha, położonej przy ul. Ułanów Grochowskich 6,  Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00030794/4. 

 

Suma oszacowania wynosi 477200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47720,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-01-2022r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 12-01-2022r. o godz. 09:00.   

 

Dłużnicy wspólpracują z komornikiem w celu sprzedaży nieruchomości.    

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

Nieruchomość zabudowana o pow. 0,7964ha, Nowa Wieś 6 gm. Suwałki


 

 OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczystego. Na działce znajdują się 2 budynki (budynek Wiejskiej Bazy Noclegowej i budynek wypoczynkowo - rehabilitacyjny) o łącznej powierzchni użytkowej 813,332 m2 oraz kort tenisowy. Wcześniej znajdował się tu ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjny ,,Maniówka". Ośrodek ,, Maniówka " funkcjonował do końca 2017r. Budynki niezamieszkałe. Nieruchomość zlokalizowana w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, w pobliżu kompleksu leśnego. Działka nr 135 o pow.  0,7964ha położona pod adresem:  Nowa Wieś 9, gmina Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00041834/7.
Suma oszacowania wynosi 1669763,00zł  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1113175,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 166 977,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-01-2022r.
 PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Oglądanie nieruchomości w dniu 12-01-2022r. o godz. 11:00.    
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczystego. Na działce znajdują się 2 budynki (budynek Wiejskiej Bazy Noclegowej i budynek wypoczynkowo - rehabilitacyjny) o łącznej powierzchni użytkowej 813,332 m2 oraz kort tenisowy. Wcześniej znajdował się tu ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjny ,,Maniówka". Ośrodek ,, Maniówka " funkcjonował do końca 2017r. Budynki niezamieszkałe. Nieruchomość zlokalizowana w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, w pobliżu kompleksu leśnego. Działka nr 135 o pow.  0,7964ha położona pod adresem:  Nowa Wieś 9, gmina Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00041834/7.

 

Suma oszacowania wynosi 1669763,00zł  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1113175,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 166 977,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-01-2022r.

 PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Oglądanie nieruchomości w dniu 12-01-2022r. o godz. 11:00.    

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o łącznej pow. 5,0302ha, Turówka Stara 1, gm. Suwałki


 

 OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, 16-400 Suwałki odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  
nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym (powierzchnia zabudowy 26,20 m2), budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej ( pow. zabudowy 116,60 m2), budynkiem mieszkalnym w stanie surowym ( powierzchnia zabudowy 153 m2), budynkiem inwentarsko - magazynowym ( segment inwentarski o pow. zabudowy 256,50 m2, segment magazynowy o pow. zabudowy 123,60 m2), chlewnia ( pow. zabudowy 1307 m2), składająca się z działek 17/2,17/6, 17/7 o łącznej powierzchni 5,0302 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9. 
W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Turówka Stara 1, gm. Suwałki.  
Suma oszacowania wynosi 849900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 566600,00zł. Rękojma wynosi: 84990,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 08-12-2021r. o ogdz. 09:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, 16-400 Suwałki odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  

nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym (powierzchnia zabudowy 26,20 m2), budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej ( pow. zabudowy 116,60 m2), budynkiem mieszkalnym w stanie surowym ( powierzchnia zabudowy 153 m2), budynkiem inwentarsko - magazynowym ( segment inwentarski o pow. zabudowy 256,50 m2, segment magazynowy o pow. zabudowy 123,60 m2), chlewnia ( pow. zabudowy 1307 m2), składająca się z działek 17/2,17/6, 17/7 o łącznej powierzchni 5,0302 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9. 

W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Turówka Stara 1, gm. Suwałki.  

 

Suma oszacowania wynosi 849900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 566600,00zł. Rękojma wynosi: 84990,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-12-2021r. o ogdz. 09:00. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

1/3 udziału w nieruchomości gruntowej o pow. 0,3244ha, gm. Raczki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńskiej 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w udziale 1/3 składającej się z działek o numerach 544/1, 544/2, 544/3 o łącznej powierzchni 0,3244 ha położonych w obrębie 19- gm. Raczki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00071282/1 należący do Janiny Wiktorii Mikulskiej. 
Suma oszacowania wynosi 78349,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58761,75zł. Rękojma wynosi: 7835,00zł. (100% wartości nieruchomości to 235049zł). 
Działki położone są na terenie zwartej zabudowy wiejskiej gminy Raczki. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 2KD i 1MN ( 2KD - gminna droga publiczna, 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są pomiędzy ulicą Nadrzeczną, a Wiśniową. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńskiej 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w udziale 1/3 składającej się z działek o numerach 544/1, 544/2, 544/3 o łącznej powierzchni 0,3244 ha położonych w obrębie 19- gm. Raczki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00071282/1 należący do Janiny Wiktorii Mikulskiej. 

 

Suma oszacowania wynosi 78349,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58761,75zł. Rękojma wynosi: 7835,00zł. (100% wartości nieruchomości to 235049zł). 

Działki położone są na terenie zwartej zabudowy wiejskiej gminy Raczki. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 2KD i 1MN ( 2KD - gminna droga publiczna, 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są pomiędzy ulicą Nadrzeczną, a Wiśniową. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

 

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym. pow. 0,4039ha, Grauże Nowe, gm. Szypliszki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej należącej do Andrzeja Malinowskiego, tj.  1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 102m2, działka nr 194/2 o pow. 0,4039 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00008611/5. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości (przekroczenie granic działki).
W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Grauże Nowe, gm. Szypliszki.  
Nieruchomość położona jest naprzeciwko domu: Grauże Nowe 11. 
Suma oszacowania wynosi 26900,00zł (100 % wartości nieruchomości to 53800 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20175,00zł. Rękojma wynosi: 2690,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej należącej do Andrzeja Malinowskiego, tj.  1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 102m2, działka nr 194/2 o pow. 0,4039 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00008611/5. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości (przekroczenie granic działki).

W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Grauże Nowe, gm. Szypliszki.  

Nieruchomość położona jest naprzeciwko domu: Grauże Nowe 11. 

 

Suma oszacowania wynosi 26900,00zł (100 % wartości nieruchomości to 53800 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20175,00zł. Rękojma wynosi: 2690,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

1/2 udziału w nieruchomościach ul. Suwalska 1, gm. Bakałarzewo


 

 OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja dłużnika Janusza Naruszewicza tj. 
1) 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej (budynek niemieszkalnym, I kondygnacyjnym, konstrukcji drewnianej, powierzchnia zabudowy wg. danych ewidencyjnych to 91 m2) o pow. 0,1594 ha, działka nr 537 położonej pod adresem:  ul. Suwalska 1, Bakałarzewo dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00048514/7. 
Suma oszacowania wynosi 87250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58166,66zł. Rękojma wynosi:   8725,00zł. 
2) 1/2 udziału w nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9150ha, działka nr 594 położonej pod adresem: 16-423 Bakałarzewo, Bakałarzewo, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00013986/2. 
Do Jeziora Sumowo Bakałarzewskie w linii prostej około 90 m. Obok domy jednorodzinne.
 Suma oszacowania wynosi 136900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91266,66zł. Rękojma wynosi: 13690,00zł. 
Współwłaściciel w/w 2 udziałów jest skłonny sprzedać swoje udziały licytantowi, który nabyłby udziały  dłużnika podczas licytacji.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja dłużnika Janusza Naruszewicza tj. 

 

1) 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej (budynek niemieszkalnym, I kondygnacyjnym, konstrukcji drewnianej, powierzchnia zabudowy wg. danych ewidencyjnych to 91 m2) o pow. 0,1594 ha, działka nr 537 położonej pod adresem:  ul. Suwalska 1, Bakałarzewo dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00048514/7. 

Suma oszacowania wynosi 87250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58166,66zł. Rękojma wynosi:   8725,00zł. 

 

2) 1/2 udziału w nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9150ha, działka nr 594 położonej pod adresem: 16-423 Bakałarzewo, Bakałarzewo, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00013986/2. 

Do Jeziora Sumowo Bakałarzewskie w linii prostej około 90 m. Obok domy jednorodzinne.

 Suma oszacowania wynosi 136900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91266,66zł. Rękojma wynosi: 13690,00zł. 

 

Współwłaściciel w/w 2 udziałów jest skłonny sprzedać swoje udziały licytantowi, który nabyłby udziały  dłużnika podczas licytacji.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-12-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.